Zarządzanie projektami. Kwalifikacje project managera

Organizacja studiów

Podstawowe informacje organizacyjne

Program certyfikacji PRINCE2 jest realizowany przy współpracy z parterem studiów  – Grupą PM.

Materiały

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych na 2-3 dni przed każdym zjazdem. Na platformie AGH UPEL (e-learningowej) w kursie studiów umieszczane są prezentacje, teksty zadań oraz case study, które będą omawiane na najbliższych zajęciach. Na platformie zamieszczane są również materiały uzupełniające dotyczące zagadnień omawianych na zjeździe. Po zakończeniu każdego przedmiotu na platformie pojawia się test zaliczeniowy lub zadanie egzaminacyjne.

Oprogramowanie

Studenci wszystkich form studiów prowadzonych przez AGH mają możliwość korzystania z darmowego oprogramowania firmy Microsoft. Szczegółowa formuła rejestracji i instalowania oprogramowania opisana jest na stronie https://www.cri.agh.edu.pl/licencje-i-oprogramowanie/.

Miejsce zajęć

Zajęcia realizowane na studiach w Krakowie odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania AGH przy ul. Gramatyka 10. Numery sal są zawsze podane na harmonogramie zjazdów danej edycji. Specjalne edycje są prowadzone w trybie on-line.

Harmonogram zajęć

Studia realizowane są raz do roku w okresie od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w weekendy, w trybie 10-ciu dwudniowych zjazdów (sobota 9.00-16.00 i niedziela 9.00-16.00), nie kolidują z pracą zawodową. Szczegółowe rozkłady zajęć uczestnicy otrzymują przed pierwszym zjazdem. Plany te są również umieszczone na platformie UPEL.

Ramowy harmonogram przebiegu studiów.

Terminy

Przebieg studiów

maj-wrzesień

rekrutacja

październik

inauguracja studiów – pierwszy zjazd

październik-luty

kolejne zjazdy w I semestrze

luty-maj

kolejne zjazdy w II semestrze

czerwiec-wrzesień

obrony prac (projektów) końcowych

Szczegółowy harmonogram zajęć na aktualny rok akademicki