Zarządzanie projektami. Kwalifikacje project managera

Dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej Studiów Podyplomowych  „Zarządzanie Projektami. Kwalifikacje project managera”

Organizatorzy  Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami. Kwalifikacje project managera” zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zrnt.zarz.agh.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Publikacje dokumentów w formacie PDF są częściowo dostępne.

Opublikowane zdjęcia nie mają opisu alternatywnego, mają one jednak wyłącznie charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dnia: 2024-06-17

Możliwości pozyskania informacji drogą alternatywną

W przypadku problemów z dostępnością informacji zawartych na stronie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, osobą do kontaktu jest Aneta Ochońska

E-mail: ochonska@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 39 92 lub +48 603 609 236

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH

Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/

E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 46 30

Dane kontaktowe

w sprawie dostępu do informacji:

Aneta Ochońska

E-mail: ochonska@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 39 92

W przypadku problemów z dostępnością tej strony internetowej prosimy o kontakt na podany adres lub telefon. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

——————————————————————-

Dostępność architektoniczna Wydziału Zarządzania

Studia Podyplomowe korzystają z infrastruktury Wydziału Zarządzania AGH.

Opis infrastruktury i dostępności: https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/infrastruktura-wydzialu/