Zarządzanie projektami. Kwalifikacje project managera

Rekrutacja

W celu usprawnienia procesu rekrutacji zapisy na studia prowadzone są przez Internet

Zapisanie na studia wymaga 3 kroków
Krok 1

Należy ściągnąć i wypełnić formularz zgłoszeniowy

Krok 2

Należy dokonać przelewu opłaty rekrutacyjnej 100 zł na poniższe konto i zapisać w pliku (np. JPG, PDF) potwierdzenie przelewu

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 675-000-19-23

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  O/Kraków, ul. Pijarska 1

nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

– z dopiskiem: 720 200 6262 ZP30 2024 imię i nazwisko

Krok 3

Należy wysłać e-mail zgłoszeniowy na studia na adres sp_zarzproj@agh.edu.pl dodając jako załączniki: formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie przelewu, skan dyplomu wyższej uczelni.

W roku akademickim 2024/25 będą uruchomione dwie edycje studiów w formie stacjonarnej i on-line. Prosimy o wskazanie w treści maila wybranej formy realizacji studiów.