Zarządzanie projektami. Kwalifikacje project managera

O studiach

Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami - kwalifikacje project managera

przygotowują kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla do skutecznego kierowania zespołami projektowymi oraz efektywnego zarządzania programami i portfelami projektów w różnych sektorach i obszarach działalności.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk jest położony na opanowanie praktycznych umiejętności planowania i kontroli przebiegu projektów, zapewnienia ich efektywności, kierowania zespołami projektowymi oraz wykorzystania systemów informatycznych.

W ramach programu prezentowane są najważniejsze klasyczne oraz zwinne metodyki zarządzania projektami. Omawiamy także istotne współczesne wyzwania dla menedżerów projektów, takie jak zastosowania sztucznej inteligencji czy społecznie odpowiedzialne zarządzanie projektami. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować kompleksowymi kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżera projektów w biznesie, sferze publicznej oraz trzecim sektorze.

oferta programowa

Do kogo adresowana jest nasza oferta?

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami, a także osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności oferta programowa skierowana jest do: