Konferencja Naukowa z cyklu
Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe Technologie

Zaproszenie

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają w dniu 24 czerwca 2019 r. do uczestnictwa w: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „ZARZĄDZANIE – RACHUNKOWOŚĆ – NOWE TECHNOLOGIE” pt. „Informacje i decyzje”. Tegoroczna cykliczna konferencja odbędzie się w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice, ul. Bogucicka 3, Budynek Centrum Nowych Technologii Informatycznych).

 

Tematyka konferencji

Zarządzanie:

  • Strategiczne i operacyjne zarządzanie czynnikami rozwoju organizacji gospodarczych
  • Wpływ otoczenia krajowego i miedzynarodowego na wdrażanie nowych koncepcji zarządzania
  • Determnanty rozowju jednostek sektora finansów publicznych i jednostek non-profit

Rachunkowość:

  • Nowe trendy w standaryzacji i harmonozacji rachunkowości w wymiarze globalnym
  • Wpływ rachunkowości zarządczej na rozwój organizacji gospodarczych i jednostek non-profit

Nowe technologie:

  • Nowe technologie jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji
  • Wsparcie procesów zarządczych przez nowe techniki i technologie

 

Publikacja

Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane Zgłoszone referaty po spełnieniu wymagań i otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Journal of Economics and Management (20 punktów według nowej listy MNiSW) lub monografii.

 

Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska
prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz
prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
prof. AGH dr hab. Alina Kozarkiewicz
prof. AGH dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy
prof. zw. dr hab. Edward Nowak
prof. zw. dr hab. Krystyna Poznańska
prof. zw. dr hab. Ewa Walińska
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba

 

Komitet organizacyjny

dr Jolanta Wartini-Twardowska – przewodnicząca dr 
dr Izabela Emerling
dr Małgorzata Białas
dr inż Elżbieta Marcinkowska
dr Dariusz Grabara

 

Opłaty

Pełny koszt uczestnictwa wynosi: 700 zł
Opłata obejmuje udział w obradach, opublikowanie referatu, materiały konferencyjne.

 

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING Bank śląski S.A. O/Katowice
Nr: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: konferencja_ZRNT_imię i nazwisko uczestnika

Ważne terminy

24 maja 2019 – zgłoszenie udziału w konferencji

24 maja 2019 – przesłanie tekstu artykułu

24 maja 2019 – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

Informacja o konferencji

Celem konferencji jest stworzenie platformy do szerokiej dyskusji i wymiany poglądów na temat badań naukowych dotyczących problematyki informacji i jej wykorzystanie w podejmowaniu dcyzji gospodaczych. Dynamiczne zmiany obserwowane w praktyce gospodarczej sprawiają, że niezbędnym staje się poszerzanie obszaru badawczego o wymiar międzynarodowy oraz interdyscyplinarny. 

Dokumenty do pobrania

Kliknij "klawisz", aby pobrać informacje i dokumenty na temat konferencji

Ulotka

 

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go na adres

jolanta.wartini-twardowska@ue.katowice.pl 

 

Formularz

Wyślij

Artykuł

Pobierz szablon artykułu do JEM

Pobierz

Pobierz szablon rozdziału do monografii

Pobierz

Organizatorzy

 

 

© 2014 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AGH    WYKONANIE: