Konferencja Naukowa z cyklu
Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe Technologie

Zaproszenie

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają w dniach 4-5 czerwca 2018 r. do uczestnictwa w: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „ZARZĄDZANIE – RACHUNKOWOŚĆ – NOWE TECHNOLOGIE” pt. „Informacje - Wiedza - Kompetencje”. Tegoroczna cykliczna konferencja odbędzie się w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10).

 

Tematyka konferencji

Zarządzanie:

  • Strategie i narzędzia zarządzania wiedzą w organizacjach
  • Zarządzanie w warunkach nadmiaru informacji
  • Rozwój i ocena kompetencji indywidualnych i organizacyjnych

Rachunkowość:

  • Nowe obszary wykorzystania informacji w rachunkowości
  • (R)ewolucja kompetencji specjalistów z rachunkowości
  • Rachunkowość w sektorach opartych na wiedzy

Nowe technologie:

  • Nowe technologie jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji
  • Wsparcie procesów zarządczych przez nowe techniki i technologie

 

Publikacja

Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (10 pkt.) lub w monografii.

 

Rada naukowa

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska
prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz
prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
prof. AGH dr hab. Alina Kozarkiewicz
prof. AGH dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy
prof. zw. dr hab. Edward Nowak
prof. zw. dr hab. Krystyna Poznańska
prof. zw. dr hab. Ewa Walińska
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba

 

Komitet organizacyjny

dr Marta Kołodziej-Hajdo – przewodnicząca
dr Małgorzata Białas
dr Elżbieta Marcinkowska
dr Joanna Sawicka
dr Jolanta Wartini-Twardowska

 

Opłaty

Pełny koszt uczestnictwa wynosi: 850 zł
(przy wpłacie do 31.12.2017)

Pełny koszt uczestnictwa wynosi: 900 zł
(przy wpłacie po 31.12.2017)

Opłata obejmuje udział w obradach, opublikowanie referatu, materiały konferencyjne, obiady, uroczystą kolację.

 

Opłata dla doktorantów: 700 zł

Opłata obejmuje udział w obradach, opublikowanie referatu, materiały konferencyjne, obiady.

 

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
PKO SA O/Kraków ul. Pijarska 1
Nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem: 720 200 4209 ZRNT 2018 - imię i nazwisko uczestnika

Ważne terminy

31 grudnia 2017 – wczesne zgłoszenie udziału w konferencji

18 marca 2018 – zgłoszenie udziału w konferencji

31 marca 2018 – przesłanie tekstu artykułu

31 marca 2018 – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

Informacja o konferencji

Celem konferencji jest stworzenie platformy do szerokiej dyskusji i wymiany poglądów na temat badań naukowych dotyczących problematyki informacji, wiedzy i kompetencji we współczesnych organizacjach. Dynamiczne zmiany obserwowane w praktyce gospodarczej sprawiają, że niezbędnym staje się poszerzanie obszaru badawczego o wymiar międzynarodowy oraz interdyscyplinarny. W programie konferencji przewidziane jest specjalne forum badawcze dla doktorantów.

Dokumenty do pobrania

Kliknij "klawisz", aby pobrać informacje i dokumenty na temat konferencji

Ulotka

 

Program naukowy

 

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go na adres

zrntkonf@zarz.agh.edu.pl 

 

Pobierz

Wyślij

Artykuł

Pobierz szablon artykułu

Pobierz

Wyślij artykuł na konferencję

Wyślij

Organizatorzy

 

 

© 2014 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AGH    WYKONANIE: