Studia podyplomowe

Cztery popularne kierunki studiów oparte na nowoczesnym i praktycznie zorientowanym programie kształcenia. Zdobyte umiejętności poparte dyplomem AGH i certyfikatami to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich dążących do uzyskania kwalifikacji: menedżera projektów, e-controllera, specjalisty ds. rachunkowości międzynarodowej i audytora wewnętrznego.

Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką audytu wewnętrznego oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

 

Rekrutacja na kierunek została zawieszona.

Rachunkowość zarządcza i controlling

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

Więcej

Rachunkowość międzynarodowa

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości międzynarodowej lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

 

Więcej

Zarządzanie projektami

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

 

Rekrutacja na ten rok została zakończona

Więcej

Studia doktoranckie

Zdobądź tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Studia doktoranckie przeznaczone dla praktyków zarządzania,

to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów zaangażowanych w pracę zawodową, pragnących równocześnie pozyskać zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii zarządzania. Zdobyte kompetencje potwierdzone są cenionym tytułem doktora nauk ekonomicznych wspierającym rozwój kariery zawodowej na najwyższych stanowiskach zarządczych.

Więcej

Już na pierwszym roku opublikowałem pierwszy artykuł naukowy. Chociaż nie jestem ekonomistą to moje zawodowe doświadczenie bardzo mi pomogło. Teraz, wspólnie z opiekunem, pracuję nad otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Doktorant, I edycja

Skończyłam studia podyplomowe z rachunkowości międzynarodowej i zdobyłam pracę w firmie zagranicznej. Teraz jestem doktorantką - mogę się zajmować tym, o czym zawsze marzyłam. A moje dzieci są ze mnie dumne.

 

Doktorantka, absolwentka WZ AGH

Dla mnie osobiście studia doktoranckie i praca zawodowa to dwa sprzężone elementy. Z jednej strony dzięki doświadczeniu zawodowemu łatwiej udaje mi się zrozumieć poruszane zagadnienia, z drugiej strony – to czego się uczę na studiach, wcielam w życie w pracy zawodowej.

 

Doktorantka, pracuje na AGH

Kontakt

 

 

© 2014 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AGH    WYKONANIE: