Studia podyplomowe

Cztery popularne kierunki studiów oparte na nowoczesnym i praktycznie zorientowanym programie kształcenia. Zdobyte umiejętności poparte dyplomem AGH i certyfikatami to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich dążących do uzyskania kwalifikacji: menedżera projektów, e-controllera, specjalisty ds. rachunkowości międzynarodowej i specjalisty z zakresu transformacji cyfrowej procesów biznesowych.

Opymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego specjalistów stykających się w praktyce z problematyką transformacji cyfrowej oraz automatyzacją i robotyzacją procesów biznesowych oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. 

 

Kierunek w przygotowaniu

(zapisy od maja).

Rachunkowość zarządcza i controlling

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

Więcej

Rachunkowość międzynarodowa

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości międzynarodowej lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

 

Rektruacja wyłącznie na listę rezerwową

Więcej

Zarządzanie projektami

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

  

Więcej

Indywidualne seminaria doktoranckie

Zdobądź stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Bezpłatne seminaria doktoranckie dla praktyków zarządzania

To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów zaangażowanych w pracę zawodową, pragnących równocześnie pozyskać zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania. Seminaria doktoranckie mają na celu zapewnienie opieki naukowej nad realizacją badań i przygotowaniem rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym. Pozwalają zdobyć kompetencje potwierdzone cenionym stopniem naukowym doktora nauk i wspierają rozwój kariery zawodowej na najwyższych stanowiskach zarządczych.

Więcej

Już na pierwszym roku opublikowałem pierwszy artykuł naukowy. Chociaż nie jestem ekonomistą to moje zawodowe doświadczenie bardzo mi pomogło. Teraz, wspólnie z opiekunem, pracuję nad otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Doktorant, I edycja

Skończyłam studia podyplomowe z rachunkowości międzynarodowej i zdobyłam pracę w firmie zagranicznej. Teraz jestem doktorantką - mogę się zajmować tym, o czym zawsze marzyłam. A moje dzieci są ze mnie dumne.

 

Doktorantka, absolwentka WZ AGH

Dla mnie osobiście studia doktoranckie i praca zawodowa to dwa sprzężone elementy. Z jednej strony dzięki doświadczeniu zawodowemu łatwiej udaje mi się zrozumieć poruszane zagadnienia, z drugiej strony – to czego się uczę na studiach, wcielam w życie w pracy zawodowej.

 

Doktorantka, pracuje na AGH

Kontakt

 

 

© 2014 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AGH    WYKONANIE: